Tietoa eurovaalien poliitikkokartasta 2014

Hesarin eurovaalikoneessa on 30 kysymystä. Suuri osa ehdokkaiden vastauksista selittyy kuitenkin jo sillä, mitä mieltä he ovat EU:sta ja mikä heidän arvomaailmansa on välillä vasemmistolainen/arvoliberaali ja oikeistolainen/arvokonservatiivi. Tämän takia ehdokkaat on mahdollista pakata tilastollisin menetelmin kaksiulotteiseen karttaan, joka antaa osviittaa heidän keskinäisistä mielipide-eroistaan. Ehdokkaan sijainti kartassa selittää liki puolet hänen kaikista vaalikonevastauksistaan.

Ehdokkaiden sijainnit on haettu matemaattisesti, mutta akselien nimeäminen on tehty oman subjektiivisen sisältöanalyysini perusteella. Akselit eivät siis välttämättä suoraan vastaa termien sanakirjamääritelmiä, vaan heijastavat selkeimpiä eroja suomalaisten eurovaaliehdokkaiden välillä. On jopa mahdollista, että jokin kysymys vaikuttaa ehdokkaiden sijainteihin kartalla päinvastaisesti kuin akselien nimistä voisi päätellä.

Pystyakseli: ehdokas on ylempänä, jos hän on

Vaaka-akseli: ehdokas on oikeammalla, jos hän on

Teknisempää tietoa

Kartta on muodostettu faktorianalyysimenetelmällä (principal axis factoring, varimax-rotaatio) ja sen kaksi ulottuvuutta selittävät yhdessä 41% aineistossa esiintyvästä vaihtelusta (varianssista). Tulos vaikuttaa hyvin robustilta, muut menetelmät tuottavat liki samankaltaisia tuloksia. Normalisoitujen vastausten lataukset molempien akselien suhteen ovat nähtävissä tässä taulukossa.

Kartan on tehnyt Juha Törmänen (juha at loitto.com) Loitto-sivuston alaiseksi avoimen datan visualisointiprojektiksi

Kommentteja

comments powered by Disqus